Promijeni pozadinu
Povećaj tekst
Odaberi kontrast
Pretraži stranicu
  Sadržaj po poglavljima     Testovi za korisnike Kontakt informacije

Sadržaj po poglavljima
Uvod 

O Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom 

O Pravobraniteljici za osobe s invaliditetom 

Prava osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj 

O Konvenciji 

Članak 1 - svrha 

Članak 2 - definicije 

Članak 3 - opća načela 

Članak 4 - opće obveze 

Članak 5 - jednakost i nediskriminacija 

Članak 6 - žene s invaliditetom 

Članak 7 - djeca s teškoćama u razvoju 

Članak 8 - podizanje razine svijesti 

Članak 9 - pristupačnost 

Članak 10 - pravo na život 

Članak 11 - rizične situacije i humanitarna krizna stanja 

Članak 12 - jednakost pred zakonom 

Članak 13 - pristup pravosuđu 

Članak 14 - osobna sloboda i sigurnost 

Članak 15 - sloboda od mučenja ili okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja 

Članak 16 - sloboda od izrabljivanja, nasilja i zlostavljanja 

Članak 17 - zaštita osobnog integriteta osobe 

Članak 18 - sloboda kretanja i državljanstvo 

Članak 19 - neovisno življenje i uključenost u zajednicu 

Članak 20 - osobna pokretljivost 

Članak 21 - sloboda izražavanja i mišljenja, te pristup informacijama 

Članak 22 - poštivanje privatnosti 

Članak 23 - poštivanje doma i obitelji 

Članak 24 - obrazovanje 

Članak 25 - zdravlje 

Članak 26 - osposobljavanje i rehabilitacija 

Članak 27 - rad i zapošljavanje 

Članak 28 - primjereni životni standard i socijalna zaštita 

Članak 29 - sudjelovanje u političkom i javnom životu 

Članak 30 - sudjelovanje u kulturnom životu, rekreaciji, razonodi i športu 

Članak 31 - statistika i prikupljanje podataka