Promijeni pozadinu
Povećaj tekst
Odaberi kontrast
Pretraži stranicu
  Sadržaj po poglavljima     Testovi za korisnike Kontakt informacije

Članak 10 - pravo na život  

Članak 10.

PRAVO NA ŽIVOT

Države stranke ponovo potvrđuju prirođeno pravo na život svih ljudskih bića i poduzet će sve potrebne mjere kako bi osigurale učinkovito uživanje tog prava osobama s invaliditetom na jednakoj osnovi s drugima.

Sljedeća pitanja iz Vodiča praćenje provođenja Konvencije koji je izradio Međunarodni savez osoba s invaliditetom1 pojašnjava koja se prava iz svakodnevnog života osoba s invaliditetom štite ovim člankom:
Postoje situacije u kojima su niža kvaliteta života osoba s invaliditetom ili osjećaji milosrđa i sažaljenja doveli do toga da zdravstveni djelatnici I članovi obitelji primjenjuju prakse koje dovode do smrti osoba s invaliditetom, uključujući novorođenu djecu. U analizi toga da li je država potpisnica usklađena s člankom Pravo na život potrebno je vidjeti štiti li država osobe s invaliditetom od medicinskih i drugih postupaka koji mogu dovesti do smrti osoba s invaliditetom; štiti li država osobe s invaliditetom od diskriminatorne primjene eutanazije i pomoći pri samoubojstvu tamo gdje su takve prakse dozvoljene; je li država poduzela mjere kako bi se borila sa stereotipima vezanim uz kvalitetu života osoba s invaliditetom.


1 Učinkovito korištenje međunarodnih  mehanizama za praćenje ljudskih prava u zašiti prava osoba s invaliditetom, Međunarodni savez osoba s invaliditetom (International Disability Alliance), autori: Laura Theytaz-Bergman i Stefan Trömel, svibanj 2011.