Promijeni pozadinu
Povećaj tekst
Odaberi kontrast
Pretraži stranicu
  Sadržaj po poglavljima     Testovi za korisnike Kontakt informacije

Članak 13 - pristup pravosuđu  

Članak 13.

PRISTUP PRAVOSUĐU

1. Države stranke osigurat će djelotvorni pristup pravosuđu osobama s invaliditetom na jednakoj osnovi s drugim osobama, pa i putem osiguravanja postupovnih i dobi primjerenih prilagodbi kako bi se olakšala njihova djelotvorna uloga, bilo kao izravnih ili neizravnih sudionika, uključujući i svjedočenje, u svim sudskim postupcima, uključujući istražni postupak i druge prethodne faze postupka.
2. Da bi pomogle u osiguravanju djelotvornog pristupa pravdi osobama s invaliditetom, države stranke će promicati odgovarajuću obuku onih koji rade pravosuđu, uključujući policiju i zatvorsko osoblje.

Pristup pravosuđu osobama s invaliditetom otežan je iz više razloga.
Prvi je nepristupačnost odnosno arhitektonske barijere koje postoje kod većine zgrada u kojima se nalaze sudovi u Republici Hrvatskoj.
Sljedeći razlog je nedovoljna educiranost pravosudnih djelatnika o osobama s invaliditetom, koja za posljedicu ima dvostruko negativni efekt. S jedne otežava ostvarivanje kvalitetne i promptne pravne zaštite osobi s invaliditetom, a s druge pak strane pravosudni djelatnici nerijetko se time (nedovoljnom educiranošću) nađu pred nerješivim procesnim preprekama u postupku.
Problem promptnog suđenja nešto je s čime se susreću svi koji pravnu zaštitu ostvaruju u postupcima pred sudovima, pa tako iznimka nisu ni osobe s invaliditetom. Specifičnost ovog pitanja u odnosu na osobe s invaliditetom je ta što u njihovom slučaju brzina postupka nerijetko ima presudno značenje upravo po njihov invaliditet, odnosno kvalitetu života.
Na kraju, svaki slučaj šutnje pravosudnih ili ostalih tijela kojima se osobe s invaliditetom obraćaju nešto je što je nedopustivo, suprotno, usuđujemo se reći, civilizacijskim tekovinama, protivno bilo kakvom nastojanju senzibilizacije ukupne društvene zajednice za probleme osoba s invaliditetom te će se, kao što je već i rečeno, Ured svim zakonskim sredstvima boriti protiv istih. 

Primjer:
Pravobraniteljici za osobe s invaliditetom pritužbom se obratila stranka radi dugotrajnosti radnog spora. Pritužitelj u pritužbi u bitnome navodi da je osoba s invaliditetom (80% tjelesno oštećenje) i da je radio od 1986. sa skraćenim radnim vremenom u tvrtci u kojoj 1991. dobiva otkaz Odlukom o prestanku radnog odnosa iz rujna 1991.
Zastupan po odvjetničkom uredu ustaje tužbom pred Općinskim sudom radi poništenja Odluke o prestanku radnog odnosa od rujna 1991. Postupak u predmetnom sporu je ponovljen 1995. U ponovljenom postupku Općinski sud u lipnju 2008. donosi prvostupanjsku presudu u korist tvrtke na koju pritužitelj izjavljuje žalbu.
Predmet je na odlučivanju po žalbi kod Županijskog suda.
Ured pravobraniteljice poduzeo je sljedeće mjere:
Sukladno članku 8. stavak 1. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom, pritužitelju smo uputili dopis u kojem mu pružamo savjetodavnu pomoć o načinu ostvarivanja i zaštite njegovih prava. Istim ga upućujemo u odredbu članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske koja mu daje mogućnost podizanja ustavne tužbe pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske radi duljine parničnog postupka u predmetnom radnom sporu. U slučaju usvajanja ustavne tužbe upućujemo ga da će Ustavni sud odrediti sudu koji vodi postupak rok za donošenje meritorne odluke. Nadalje, da bi mu Ustavni sud Republike Hrvatske odredio primjerenu naknadu radi povrede njegova ustavnog prava iz članka 29. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske, koja je učinjena kada o njegovim pravima sud koji vodi postupak nije odlučio u razumnom roku.