Promijeni pozadinu
Povećaj tekst
Odaberi kontrast
Pretraži stranicu
  Sadržaj po poglavljima     Testovi za korisnike Kontakt informacije

Članak 14 - osobna sloboda i sigurnost  

Članak 14.

OSOBNA SLOBODA I SIGURNOST

1. Države stranke će osigurati da osobe s invaliditetom na jednaki način kao i drugi:
(a) uživaju pravo na osobnu slobodu i sigurnost,
(b) ne budu nezakonito ili arbitrarno lišene slobode, da svako lišavanje slobode bude u skladu sa zakonom, te da postojanje invaliditeta ni u kojem slučaju ne bude opravdanje za lišavanje slobode.
2. Ukoliko osobe s invaliditetom budu lišene slobode u bilo kojem postupku, države stranke osigurat će da im se na ravnopravnoj osnovi s drugim osobama zajamče prava u skladu s međunarodnim pravom koje obuhvaća ljudska prava i da će se s njima postupiti u skladu s ciljevima i načelima ove Konvencije, uključujući i osiguravanje razumne prilagodbe.

Pravo na slobodu i sigurnost osobe zahtijeva, među ostalim, nadzor nad psihijatrijskim i drugim ustanovama kako bi se osiguralo da nitko ne bude ondje smješten temeljem  invaliditeta, uključujući mentalna i intelektualna oštećenja, osim u slučaju njihova slobodnog i informiranog pristanka.

Zakonom o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“, broj 190/03 – pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11), zatvoreniku je zajamčena zaštita temeljnih prava utvrđenih Ustavom Republike Hrvatske, međunarodnim ugovorima i Zakonom. Istim zakonom propisano je kako zatvorenik ima pravo na smještaj primjeren ljudskom dostojanstvu i zdravstvenim standardima. U odredbi članka 75. Zakona jasno stoji kako se zatvorenicima – osobama s invaliditetom  osigurava smještaj primjeren vrsti i stupnju njihove invalidnosti. Zatvoreniku se također osigurava liječenje te mjere i aktivnosti zdravstvene zaštite kvalitetom i opsegom određenim u javnom zdravstvu za osigurane osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja (članak 103. stavak 1. Zakona).

U zatvorskom sustavu Republike Hrvatske ne postoje uvjeti za boravak osoba s najtežim tjelesnim invaliditetom. Ovakvim zatvorenicima, zbog arhitektonski neprilagođenog prostora i djelomičnog osiguravanja potrebne zdravstvene zaštite (gotovo nemoguće ostvarivanje prava na fizikalnu terapiju za osobe s najtežim tjelesnim invaliditetom) povrijeđena su prava zajamčena Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom i Zakonom o izvršavanju kazne zatvora.