Promijeni pozadinu
Povećaj tekst
Odaberi kontrast
Pretraži stranicu
  Sadržaj po poglavljima     Testovi za korisnike Kontakt informacije

Članak 20 - osobna pokretljivost  

Članak 20.

OSOBNA POKRETLJIVOST

Države stranke ove Konvencije će poduzeti djelotvorne mjere osiguranja slobode kretanja s najvećom mogućom neovisnošću za osobe s invaliditetom, uključujući:
(a) olakšavanje slobode kretanja osoba s invaliditetom na način i u vrijeme koje one same izaberu, i po pristupačnoj cijeni,
(b) olakšavanje dostupnosti osoba s invaliditetom kvalitetnim pomagalima za kretanje, napravama, potpornim tehnologijama, te svim oblicima osobne asistencije i posrednicima, uključujući i to da su svi ovi oblici pomoći pristupačnih cijena,
(c) pružanje obuke u vještinama kretanja osobama s invaliditetom, kao i specijalističkom osoblju koje radi s osobama s invaliditetom,
(d) poticanje poduzeća koja proizvode pomagala za kretanje, naprave i potporne tehnologije, da uzmu u obzir sve aspekte pokretljivosti osoba s invaliditetom.

ZNAK PRISTUPAČNOSTI

U organizaciji Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom dana 03. veljače 2011. organizirana je tribina pod nazivom „Korištenje i zlouporaba prava na znak pristupačnosti za osobe s invaliditetom na području grada Zagreba“
Na skupu su govorili predsjednica prekršajnog suda u Zagrebu,  načelnik odjela za sigurnost cestovnog prometa PUZ, šef Odsjeka za sigurnost i tehničku regulaciju prometa, predstavnici iz Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet i načelnica odjela za osobe s invaliditetom pri gradskom Uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Tribini su kao aktivni sudionici nazočili i mnogi predstavnici saveza i udruga osoba s invaliditetom. Cilj tribine je bio okupiti interesnu skupinu (udruge i saveze osoba s invaliditetom) i predstavnike institucija koje se bave navedenom problematikom kako bi primjenjivim zaključcima unaprijedili i poboljšali korištenje znaka pristupačnosti.

Neki od prijedloga koji su proizašli sa tribine mogu se sažeti kroz sljedeće:
- potrebno je oduzimati i poništavati stari znak pristupačnosti prilikom izdavanja novog;
- potrebno je strože  sankcionirati zlouporabu trenutnim oduzimanjem znaka pristupačnosti na 3 godine;
- u Ministarstvu unutarnjih poslova potrebno je formirati bazu podataka o svim osobama koje imaju izdana rješenja o znaku pristupačnosti tako da se u svakom trenutku može provjeriti je li taj znak valjan i može li ga ta osoba koristiti;
- u novom Pravilniku treba naglasiti što se sve podrazumijeva pod nezakonitim korištenjem znaka pristupačnosti i kažnjava (da se kažnjava i kada znak pristupačnosti nije ostavljen propisano na vjetrobranskom staklu i kad se na autu nalazi neki drugi znak umjesto znaka pristupačnosti i dr.)
- osim oštećenja donjih ekstremiteta pravo na znak pristupačnosti bi trebalo odobravati osobama koje imaju oštećenu funkciju kretanja, odnosno imaju oštećenje funkcije kretanja u određenom postotku, a ne po postotku tjelesnog oštećenja
- potrebno je uskladiti Pravilnik o znaku pristupačnosti (NN br. 78/08) s Pravilnikom o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (NN br. 82/10), odnosno pooštriti kriterije za izdavanje znaka pristupačnosti kako bi se smanjio broj novih izdanih znakova;
- kad se na zahtjev OSI označava parkirno mjesto pred ulazom zgrade gdje OSI živi, predlaže se označavanje parkirnog mjesta registarskom oznakom za osobe koje se ne mogu kretati bez invalidskih kolica, odnosno kojima je automobil ortopedsko pomagalo, ili da se vremenski ograniči korištenje od strane drugih OSI;
- omogućiti OSI besplatno parkiranje na drugom mjestu na parkiralištu ukoliko je njeno zauzeto (bez obzira dali je zauzeto protupravno);
- prijedlog da se znak pristupačnosti odobrava i drugim kategorijama OSI koje do sada nisu imale pravo (osobama s intelektualnim teškoćama i autizmom);
- potrebno je razraditi davanje znaka pristupačnosti udrugama (pravnim osobama) koje prevoze OSI;
- potrebna je više edukacija u udrugama osoba s invaliditetom da se znak pristupačnosti ne zloupotrebljava ni ne daje drugom.

O izmjeni Pravilnika o znaku pristupačnosti dana 11. veljače 2011. održan je u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi sastanak s predstavnicima Grada Zagreba, MUP-a, svih saveza i udruga osoba s invaliditetom kojem je nazočio i savjetnik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Sastanak je sazvan kako bi se razmotrile mogućnosti i prijedlog Grada Zagreba za izmjenu Pravilnika o znaku pristupačnosti u dijelu koji se odnosi na izgled samog znaka pristupačnosti, odnosno da se umjesto sadašnjih papirnatih znakova pristupačnosti koji se daju krivotvoriti uvedu magnetne (čip) kartice. S navedenim prijedlogom, odnosno izmjenom Pravilnika o znaku pristupačnosti se zastalo kako se ne bi radili dvostruki troškovi zbog uvođenja „European parking card“ koja bi bila u upotrebi na području svih članica EU, pa tako i u RH.
Međutim, donesena je Odluka Gradske skupštine Grada Zagreba pod nazivom „Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja“, objavljena u „Službenom glasniku Grada Zagreba“ broj 12/11, kojom osobe s invaliditetom osim dosadašnje mogućnosti parkiranja na posebno obilježenim javnim parkiralištima, mogu koristiti i pravo parkiranja na svim javnim parkiralištima bez plaćanja naknade, i to najduže dva sata tijekom jednog dana. Odluka se primjenjuje od 01.01.2012. Osobe s invaliditetom ovu pogodnost mogu ostvarivati na način da uz važeći znak pristupačnosti istaknu i naljepnicu koju izdaje organizator parkiranja.
Pravobraniteljica ima saznanja da i drugi gradovi u RH imaju neke od sličnih ili istih vidova odluka kao u Gradu Zagrebu, te se nadamo da će i one sredine koje to nemaju slijediti pozitivne primjere kako bi osobe s invaliditetom mogle se parkirati u skladu sa svojim potrebama.