Promijeni pozadinu
Povećaj tekst
Odaberi kontrast
Pretraži stranicu
  Sadržaj po poglavljima     Testovi za korisnike Kontakt informacije

Članak 21 - sloboda izražavanja i mišljenja, te pristup informacijama  

Članak 21.

SLOBODA IZRAŽAVANJA I MIŠLJENJA, TE PRISTUP INFORMACIJAMA 

Države stranke će poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi osobama s invaliditetom osigurale ravnopravno ostvarenje prava na slobodu izražavanja i mišljenja, uključujući i slobodu traženja, primanja i prenošenja informacija i ideja na ravnopravnoj osnovi s drugima, te prava na sve dostupne načine komuniciranja, prema vlastitu izboru, kao što je to navedeno u članku 2. ove Konvencije, uključujući i sljedeće:
(a) pružanje informacija namijenjenih općoj javnosti, pravodobno i bez dodatnog troška, osobama s invaliditetom, na njima dostupnim formatima, koristeći pritom tehnologije prikladne za različite oblike invaliditeta;
(b) prihvaćanje i olakšavanje korištenja znakovnih jezika, Brailleovog pisma, augmentativne i alternativne komunikacije, i svih drugih dostupnih sredstava, načina i oblika komunikacije po izboru osoba s invaliditetom, u službenim interakcijama;
(c) poticanje privatnih poduzeća koja pružaju usluge općoj populaciji, uključujući i usluge koje se pružaju putem interneta, da informacije usluge pružaju u oblicima koji su dostupni i iskoristivi za osobe s invaliditetom;
(d) poticanje sredstava javnog priopćavanja, uključujući i pružatelje informacija putem interneta, da svoje usluge učine pristupačnim osobama s invaliditetom;
(e) priznavanje i promicanje upotrebe znakovnih jezika. 

U ovom članku su posebno bitna dva elementa: pristup informacijama, uključujući pravo na pružanje informacija u različitim pristupačnim formatima kao što su Braillovo pismo i jednostavan jezik i pravo na izražavanje na način komunikacije ili jezik po vlastitom izboru, uključujući znakovni jezik.
Pitanja vezana uz praćenje provedbe ovog članka su:


1 Učinkovito korištenje međunarodnih mehanizama za praćenje ljudskih prava u zaštiti prava osoba s invaliidtetom, International Disability Alliance, Geneva, 2010., str. 43.