Promijeni pozadinu
Povećaj tekst
Odaberi kontrast
Pretraži stranicu
  Sadržaj po poglavljima     Testovi za korisnike Kontakt informacije

Članak 7 - djeca s teškoćama u razvoju  

Članak 7.

DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

1. Države stranke osigurat će sve potrebne mjere kako bi zajamčile djeci s teškoćama u razvoju puno uživanje ljudskih prava i temeljnih sloboda ravnopravno s drugom djecom.
2. U svim aktivnostima koje se odnose na djecu s teškoćama u razvoju prvenstveni će značaj biti pridan najboljim interesima djeteta.
3. Države stranke osigurat će da djeca s teškoćama u razvoju imaju pravo slobodno izraziti svoje stavove o svim pitanjima koja ih se tiču, a njihovim će se stavovima dati odgovarajuće značenje sukladno njihovoj dobi i zrelosti, ravnopravno s drugom djecom, a u ostvarivanju tog prava bit će im pružena pomoć u skladu s razinom teškoća u razvoju i uzrastom.

U praksi djeca s teškoćama u razvoju i dalje nailaze na poteškoće u korištenju prava na odgoj i obrazovanje zajedno s drugom djecom i na istoj osnovi s drugima. Djetetu s teškoćama u razvoju trebaju biti na raspolaganju određeni oblici podrške, kako bi moglo zajedno s drugom djecom biti uključeno u odgojno-obrazovni sustav.

Najbolji interes svakog djeteta je školovanje najbliže mjestu u kojem živi, zajedno s drugom djecom. Dijete ne smije biti isključeno iz redovne škole najbliže mjestu stanovanja samo zbog svojeg invaliditeta. Znači, djeci trebaju prilagođeni programi nastave, pomagala i oprema u školi, stručnjaci i senzibilizirani nastavnici, pomagači, prevoditelji na znakovni jezik, prilagođene škole bez građevinskih barijera. Učenik s teškoćama u razvoju s uključivanjem u školu treba prvenstveno biti prihvaćen od educiranog nastavnika ili nastavnik treba imati mogućnost odmah dobiti potrebna znanja u radu s učenikom s teškoćama u razvoju. Nastavnik provede najviše vremena s učenicima s teškoćama u razvoju i ima u nastavnom procesu najodgovorniju ulogu. To zahtijeva od njega prije svega poznavanje učenika s teškoćama i pozitivan odnos prema njegovim specifičnostima. Pored svojih stručnih kompetencija koje je dobio tijekom studija, potrebno je da svoje znanje dopunjuje sa spoznajama iz područja rada sa učenicima s teškoćama.
Nastavnik treba imati spoznaju o teškoći, karakteristikama, a naročito izradu individualnih i prilagođenih programa rada. Osim formalne edukacije, treba koristiti sve mogućnosti i resurse na razini škole, zajednice i državnih institucija i službi.
Ministarstvo nadležno za područje obrazovanja treba donijeti kvalitetne podzakonske akte koji će jasno definirati realne i izvedive oblike potpore za učenike s teškoćama u razvoju. Obzirom na zakonsku odredbu prema kojoj škola ostvaruje suradnju i primanjem usluga od strane ustanova socijalne skrbi odnosno zdravstvenih ustanove, osobito u dijelu s rehabilitacijskim uslugama i sadržajima, nužna je veća suradnja s ministarstvom nadležnim za socijalnu skrb o kojem ovisi razvoj mreže usluga u zajednici, odnosno broj pružatelja određenih usluga.

Što su rekle osobe s multiplom sklerozom

 Ne postoji sustavna pomoć roditeljima djece s teškoćama u razvoju, i ako imaju osobne asistente za djecu, ostaje im vrijeme koje nije pokriveno. Predlažemo dodatnu pomoć obiteljima kojima je potrebna.

 Roditelji djece s teškoćama u razvoju nemaju psihosocijalnu podršku države niti zajednice. Radi se o značajnom broju jednoroditeljskih obitelji koje su „sagorjele“ u brizi oko djece.

 I dalje je teško u pojedinim školama dobiti mjesto za svoje dijete u redovnom sustavu. školovanju.