Promijeni pozadinu
Povećaj tekst
Odaberi kontrast
Pretraži stranicu
  Sadržaj po poglavljima     Testovi za korisnike Kontakt informacije

O Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom  

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom djeluje prema Zakonu o pravobranitelju za osobe s invaliditetom koji je donesen u listopadu 2007., a stupio na snagu 1. siječnja 2008. godine.

Vizija Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom je pridonijeti stvaranju društva jednakih mogućnosti za sve građane na području Republike Hrvatske, za sve kategorije osoba s invaliditetom u svim životnim segmentima, svih starosnih skupina i u svim područjima njihova djelovanja.

Misija Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom je biti poveznica između osoba s invaliditetom, civilnog društva i institucija koje mogu sustavno riješiti probleme osoba s invaliditetom te pridonijeti većoj kvaliteti življenja osoba s invaliditetom koristeći najnovija saznanja i postignuća i u svjetlu najboljih praksi, a kroz suradnju svih tijela koja rade na zaštiti i promicanju prava i interesa osoba s invaliditetom.

Opći cilj rada Ureda je promicanje veće uključenosti osoba s invaliditetom u društvo u svrhu informiranja njih samih i cjelokupnog društva o pravima kao i poduzimanje svih mjera da se ta prava promiču i provode te pristup ustanovama i informacijama koje su nužne za samostalnije, a time i kvalitetnije življenje čime se stvaraju preduvjeti za stvaranje društva jednakih mogućnosti.

Taj cilj se ostvaruje kroz sljedeće aktivnosti koje je Ured u svom strateškom planiranju odredio kao prioritetne:                

1. Doprinos ostvarenju zakonskih prava osoba s invaliditetom - Unatoč postojanju sveobuhvatne zakonske regulative, prihvaćenih međunarodnih dokumenata i postojanja nacionalnih strategija koje promiču prava osoba s invaliditetom, potrebno je pratiti, doprinositi i inzistirati na primjeni tih prava, poštivanju donesenih dokumenata te provedbi mjera definiranih u navedenim dokumentima budući da je učinkovita provedba mjera glavni preduvjet za uključivanje osoba s invaliditetom u društvo.

2. Unaprjeđenje informiranosti osoba s invaliditetom o pravima i načinima njihova ostvarivanja - Ukoliko su osobe s invaliditetom preko svojih saveza, udruga, skupova, nadležnih tijela državne vlasti i institucija koje o njima skrbe informirane o svojim pravima i načinima njihova ostvarivanja, povećava se mogućnost za njihovo aktivnije uključivanje u društvo.

3. Doprinos većoj informiranosti institucija i društva u cjelini o pitanjima osoba s invaliditetom - Ukoliko su institucije koje skrbe o osobama s invaliditetom kao i društvo u cjelini informirane o mogućnostima osoba s invaliditetom i načinima rješavanja njihovih problema, stvoren je preduvjet da im se omogući uključenost u zajednicu. Institucije će znati primjerenije reagirati na njihove potrebe, a i građani će se u svakodnevnim situacijama znati odnositi prema osobama s invaliditetom na primjereniji način.

Svi građani Republike Hrvatske mogu se obratiti Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i podnijeti prijedlog za razmatranje pitanja od značaja za zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.

Pravobraniteljica će sve primjedbe, upite, prijedloge i pritužbe razmotriti, a ako nije nadležna za postupanje po njima, savjetovat će podnositelja o tome koje bi tijelo moglo pomoći.
Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom dužna je u roku od 60 dana obavijestiti podnositelja o poduzetim aktivnostima.

Sukladno Zakonu o pravobranitelju za osobe s invaliditetom, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom nije ovlaštena zastupati stranke u upravnim i sudskim postupcima.

Radno vrijeme Ureda je od 8,30 do 16,30 sati.

Posjete za stranke kod pravobraniteljice su utorkom, srijedom i petkom od 11,00 do 14,00 sati s time da za neposredni razgovor s pravobraniteljicom je potrebna prethodna najava i dogovor termina.

Pritužbe se mogu podnijeti:
1.                  Pisano - poštom na adresu: Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Savska cesta 41/3, 10 000 Zagreb
2.                  Telefonom : 01 / 6102 170
3.                  Pisano faksom: 01 / 6177 901
4.                  Pisano e-mailom: ured@posi.hr Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
5.                  Posjetom - za neposredni razgovor potrebna je prethodna najava i dogovor termina

Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom započeo je s radom 1. srpnja 2008. godine, a njegovr rad temelji se na
Zakonu o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (NN, 107/07). 

Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom je nezavisna državna institucija čija je osnova uloga praćenje i promicanje
 prava osoba s invaliditetom na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora i zakona.

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom je Anka Slonjšak. Pravobraniteljicu je imenovao Hrvatski sabor na prijedlog
Vlade Republike Hrvatske na mandat od 8 godina.