Promijeni pozadinu
Povećaj tekst
Odaberi kontrast
Pretraži stranicu
  Sadržaj po poglavljima     Testovi za korisnike Kontakt informacije

Uvod  

Kako bi se osobe s invaliditetom mogle boriti za svoja prava, važno je da poznaju dokumente u kojima su prava osoba s invaliditetom definirana. Najznačajniji međunarodni dokument o pravima osoba s invaliditetom je UN-ova Konvencija o pravima osoba s invaliditetom. U 50 članaka Konvencija ne donosi neka nova prava nego tumači što znače ljudska prava u kontekstu invaliditeta. U tekstu se ujedno navode obveze država potpisnica kako bi se prava osoba s invaliditetom provela u praksi. Budući da se Konvencija odnosi na različite vrste oštećenja koja u međudjelovanju s okolinom mogu dovesti do invaliditeta, odnosno nemogućnosti sudjelovanja u društvu na jednakoj osnovi s drugima, neki članci se u većoj mjeri ili u potpunosti odnose na pojedine vrste oštećenja dok su drugi članci primjenjivi na različita (sva) oštećenja. S obzirom da je govorni udžbenik pred vama namijenjen u prvom redu osobama s multiplom sklerozom, detaljnije ćemo obraditi članke koji su primjenjivi na ovo oštećenje, dok ćemo ostale članke koji se uglavnom ili u cijelosti odnose na, primjerice, osobe s intelektualnim ili mentalnim (psiho-socijalnim) oštećenjem prikazati sažeto. Pri tome ćemo uz članke Konvencije za njihovo pojašnjavanje koristiti izvješća o radu Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i Priručnik za parlamentarce koji su objavili Ujedinjeni narodi 2007. godine pod nazivom Od isključivanja prema jednakosti – Ostvarivanje prava osoba s invaliditetom.

Među ostalim izvorima koje ćemo citirati u udžbeniku je i upitnik koji je Ured pravobraniteljice sastavio 2010. godine. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom je u 2010. godini održala sastanak sa savezima osoba s invaliditetom pa tako i Savezom društava multiple skleroze Hrvatske. U pripremi za sastanak savezi su popunili upitnik o gorućim problemima osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju. U upitniku su unutar područja vezanih uz pojedine članke Konvencije o pravima osoba s invaliditetom iznijeli po tri problema unutar svakog područja koje su osobe s pojedinim oštećenjima vidjele kao prioritetne. Prioritetne probleme koje su tom prilikom iznijeli u Savezu društava multiple skleroze Hrvatske donosimo u ovom dokumentu uz pojedine članke u rubrici Što su rekle osobe s multiplom sklerozom.

Europska platforma multiple skleroze (European Multiple Sclerosis Platform – EMSP) 2008. godine objavila je Kodeks dobre prakse o pravima i kvaliteti življenja osoba oboljelih od multiple skleroze. Sažetak tog dokumenta preveden je i na hrvatski te ćemo u ovom govornom udžbeniku navoditi i njegove relevantne dijelove. Nacrt ''Kodeksa dobre prakse'' pripremila je Europska platforma multiple skleroze, uz sudjelovanje svih društava MS-a, a odobrili su ga Europska komisija, Europski parlament  i neka nacionalna ministarstva zdravstva.