Promijeni pozadinu
Povećaj tekst
Odaberi kontrast
Pretraži stranicu
  Sadržaj po poglavljima     Testovi za korisnike Kontakt informacije

Test
Članak 1 - svrha
1. Koja oštećenja sukladno UN-ovoj Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom u interakciji s okolinom mogu dovesti do invaliditeta?
 Mentalna oštećenja (npr. duševni poremećaji, shizofrenija, itd.)
 Intelektualnim oštećenja (npr. mentalna retardacija)
 Osjetilnim oštećenjem (npr. oštećenje vida, sluha ili gluhosljepoća)
 Tjelesna oštećenja (npr. cerebralna paraliza, multipla skleroza)
 Tjelesna, mentalna, osjetilna, intelektualna i ostala oštećenja