Promijeni pozadinu
Povećaj tekst
Odaberi kontrast
Pretraži stranicu
  Sadržaj po poglavljima     Testovi za korisnike Kontakt informacije

Test
Članak 19 - neovisno življenje i uključenost u zajednicu
1. Zaokružite netočnu tvrdnju:
 U 2012. godini još nije zakonom regulirana osobna asistencija.
 Prema pravilima pilot-projekta uslugu osobnog asistenta može dobiti samo osoba s najtežim stupnjem i vrstom invaliditeta.
 Da bi osoba s najtežim stupnjem i vrstom invaliditeta ostvarila pravo na uslugu osobnog asistenta u pilot-projektu ne mora biti član udruge osoba s invaliditetom.
 Pravo na različite oblike asistencije prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom trebale bi imati sve osobe s različitim vrstama oštećenja kojima je za neovisna život u zajednici potrebna pomoć druge osobe.