Promijeni pozadinu
Povećaj tekst
Odaberi kontrast
Pretraži stranicu
  Sadržaj po poglavljima     Testovi za korisnike Kontakt informacije

Test
Članak 27 - rad i zapošljavanje
1. Zaokružite netočnu tvrdnju:
 Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom osigurava poticaje poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom i sufinancira potrebne prilagodbe radnog mjesta.
 Sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom osobe s invaliditetom imaju prednost pred ostalim kandidatima.
 Ukoliko ispuni sve uvjete propisane natječajem, prednost pri zapošljavanju osobi s invaliditetom dužni su dati tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne službe (HZMO, HZZO, HZZ), izvan proračunski fondovi, te pravne osobe u vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 Odbijanje poslodavca da osobi oboljeloj od multiple skleroze osigura razumnu prilagodbu radnog mjesta i uvjeta rada kroz primjerice osiguranje fleksibilnog rada, razdoblja odmora, potrebne radne prilagodbe i sigurnosne mrežu socijalne zaštite koji učinkovito odgovaraju na simptome MS-a može se smatrati oblikom diskriminacije.